خاکستری

خاکستری ، یعنی خسته و تنها . نه سیاه بودن و نه سفید بودن ، حالی بین رد و قبول .حالی میان ِ رفتن و ماندن ، تنها کمی ابر ، هوایی که رو به سردی میرود ، ترامادول ، تولد مهدی موسوی ، تک پوش ورگ ویکرنس ات کافی اند که برگردی و بنویسی ، شاید برای برگشتن به چیزهای امید بخش نیاز داری ، شاید سردت است و دیگر هیچ چی و چه چیز امید بخش تر از تو شاعر ، چه چیزی امید بخش تر از تولد تو وقتی تو هستی ، هنوز مثل 13 خرداد 90 دوستت دارم ، هنوز با تو گریه میکنم ، مهدی موسوی که همیشه راه برگشت بوده ای ...

امّید چیست؟

 اسم قشنگی برای مرگ،

یک مشت داستان خیالی که نیستم

/ 2 نظر / 35 بازدید
باران

سلام وب قشنگی داری عزیز به منم سربزن منتظرما:x ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌